+306946687061 info@kethes.gr

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

Νεοελληνική Γλώσσα

Η παρέμβαση στο συγκεκριμένο μάθημα γίνεται, δίνοντας έμφαση σε:

  1. Εμπλουτισμό του λεξιλογίου
  2. Κατανόηση κειμένου
  3. Παραγωγή λόγου
  4. Σύνταξη και γραμματική

Η απόκτηση των παραπάνω δεξιοτήτων αποτελεί «κλειδί» για την βελτίωση και σε άλλα φιλολογικά μαθήματα που σχετίζονται με την κατάκτηση και καλή χρήση της νεοελληνικής γλώσσας, όπως είναι η Λογοτεχνία, η  Ιστορία, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια.

Αρχαία Ελληνικά

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών. Πιο συγκεκριμένα για να γίνει κατανοητή η συνέχεια της γλώσσας από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα αλλά και να εξοικειωθούν οι μαθητές με το νέο αυτό μάθημα. Ήδη από τους τελευταίους μήνες του Δημοτικού γίνεται μια πρώτη επαφή με τα Αρχαία Ελληνικά, μέσα από μια σειρά εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας όπως:

  1. Κόμικς
  2. Διαδραστικά παιχνίδια
  3. Έρευνα στο διαδίκτυο

Έτσι περιορίζεται το άγχος των μαθητών απέναντι στο νέο διδακτικό αντικείμενο αλλά και κατανοούν καλύτερα τη νέα ελληνική γλώσσα, εμπλουτίζοντας παράλληλα το λεξιλόγιό τους.

Μαθηματικά

Η παρέμβαση στα Μαθηματικά γίνεται για την ανάπτυξη δύο διαφορετικών αλλά συνυπαρχουσών δεξιοτήτων, την ικανότητα του μαθητή για εκτελεστικές διαδικασίες (τεχνική προσέγγιση) και την εννοιολογική κατανόηση (γέννηση και εξέλιξη εννοιών, concept images, διαφορετικές αναπαραστάσεις εννοιών, διαγράμματα και πίνακες κ.λπ.). Η μάθηση ξετυλίγεται μέσα από τη διερεύνηση με παιγνιώδη τρόπο (Πυθαγόρειο Θεώρημα, Συμμετρίες, Εξισώσεις), με αξιοποίηση της ιστορίας των Μαθηματικών και της θεωρίας κεντρικής συνοχής, αποσκοπώντας στην ενίσχυση -τόσο μαθησιακή όσο και ψυχολογική- του μαθητή απέναντι στο απαιτητικό πεδίο των Μαθηματικών και υποστηρίζοντας την διάδραση μεταξύ των διαφορετικών τομέων. Πάντα με παιδαγωγική ευαισθησία και με γνώμονα τις ατομικές ανάγκες του μαθητή.

Φυσική

Στη Φυσική, η έμφαση δίνεται στα διαδραστικά πειράματα (ζυγαριές, τραμπάλες, δυναμόμετρα, ηλεκτρικά κυκλώμστα κ.α.) και τις μεθόδους της (εικασία, σχεδιασμός και διεξαγωγή πειράματος, επαλήθευση/διάψευση), καθώς και στη σύνδεσή της με την καθημερινότητα που μας περιβάλλει, στοιχείο που συχνά απουσιάζει από το έντονα θεωρητικό και αφηρημένο πλαίσιο του σχολείου.

Ρομποτική και STEAM

Η σύγχρονη έρευνα έχει εστιάσει την προσοχή της στο διαρκώς εξελισσόμενο και ανεξάντλητο πεδίο του STEAM ή SHTEAM (η πιο ανθρωποκεντρική του εκδοχή) ως τον πιο αποδοτικό τρόπο εκμάθησης των θετικών –και όχι μόνο- επιστημών και τεχνικών. Μέσα από απλές και σύνθετες κατασκευές (με οδηγίες, με φωτογραφίες ή εντελώς ελεύθερα, με την υποβοήθηση του εκπαιδευτή), ο μαθητής εξασκείται στην παρατήρηση, τη διάκριση των αντικειμένων, την κατηγοριοποίηση με βάση το χρώμα-το σχήμα-το μέγεθος, τον προσανατολισμό, και εξοικειώνεται με τη συνύπαρξη και συσχέτιση φαινομενικά (μόνο) ασύνδετων πεδίων, όπως επιστημονική τεχνική και εικαστική τέχνη. Στη Ρομποτική, προστίθεται επιπλέον ο προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών με κώδικες (αισθητηριακούς για τις ηλικίες 4-6 ετών), φιλικών περιβαλλόντων προς τον χρήστη (για τις ηλικίες 7-10 ετών) ή πιο απαιτητικών περιβαλλόντων (απευθύνονται σε ηλικίες άνω των 10 ετών) που απαιτούν επαρκείς μαθηματικές γνώσεις, αλλά και πληροφορίες από τις φυσικές επιστήμες. Το SHTEAM και η Ρομποτική συνδυάζουν αλληλεπιδραστικά:

$

Θετικές Επιστήμες

$

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

$

Τεχνολογία

$

Μηχανική – Ηλεκτρισμό

$

Τέχνη

$

Μαθηματικά

Μέθοδοι παρέμβασης

Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρούμε στο ΚΕΘΕΣ η παρέμβαση, να γίνεται μέσα από ένα διαφορετικό τρόπο ο οποίος να είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε μια ποικιλία μεθόδων όπως:

Εκμάθηση γραμματικής μέσα από το παιχνίδι

Χρήση πολυαισθητηριακής μεθόδου για εκμάθηση ορθογραφίας