ΝΕΑ ΕΔΡΑ στον Πειραιά για Κατ' οίκον αξιολογήσεις & Θεραπείες!
 
 
 
 

Μαθησιακές Δυσκολίες

 
 • Ειδικό Μαθησιακό (Δημοτικό)
 • Ειδικό Μαθησιακό (Γυμνάσιο/Λύκειο)
 • Διορθωτική Αγωγή
 • Ειδικό Μαθησιακό Αγγλικής γλώσσας
 • Τεστ Διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε ένα σύνολο διαταραχών που μειώνουν την ικανότητα ενός ατόμου να επικοινωνήσει ή να μάθει. Τα άτομα, εμφανίζουν σοβαρές δυσκολίες ανάγνωσης, γραφής, λογικής σκέψης, μαθηματικών ικανοτήτων.

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι από τους πιο συχνούς λόγους προβλημάτων και αποτυχιών στο σχολείο. Για κάθε 10 παιδιά σχολικής ηλικίας το ένα τουλάχιστο παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες.

Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους μαθησιακές δυσκολίες. Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (πχ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι πολιτισμικές διαφορές, η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων"(Hammill, 1990).

Οι μαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται σε Ειδικές και Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες.
-Οι μαθητές με Γενική Μαθησιακή Δυσκολία υστερούν γενικά σε όλα τα μαθήματα και στα προφορικά και στα γραπτά, και στα θεωρητικά - φιλολογικά και στα πρακτικά.

-Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσαριθμησία)
Μαθησιακές Δυσκολίες, στις οποίες το παιδί υστερεί μόνον σε ορισμένα είδη μαθημάτων.

Η Δυσλεξία και η Δυσορθογραφία είναι οι συχνότερες Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το DSM-IV (Διαγνωστικό Εγχειρίδιο της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρίας) έχουμε:

• Διαταραχή ανάγνωσης (Δυσλεξία)
• Διαταραχή μαθηματικών (Δυσαριθμησία)
• Διαταραχή γραπτής έκφρασης (Δυσορθογραφία)
• Μαθησιακές Δυσκολίες μη προσδιοριζόμενες αλλιώς.
Ενώ, σύμφωνα με το ICD-10 (διαγνωστικό εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) έχουμε:
• Ειδική Διαταραχή Ανάγνωσης (Δυσλεξία)
• Ειδική Διαταραχή Ορθογραφίας (Δυσορθογραφία)
• Ειδική Διαταραχή Αριθμητικών Ικανοτήτων (Δυσσαριθμησία)
• Μικτή Διαταραχή Σχολικών Ικανοτήτων.


Οι μαθητές με Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία υστερούν μόνον σε ορισμένα μαθήματα, π.χ. είναι πολύ καλύτεροι στα πρακτικά μαθήματα και στα προφορικά, ενώ υστερούν σημαντικά στα θεωρητικά - φιλολογικά και στα γραπτά, για αυτό και εξετάζονται προφορικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες δεν μπορεί να οφείλονται ούτε σε τεμπελιά (ο τεμπέλης είναι τεμπέλης σε όλα), ούτε στις ίδιες αιτίες που προκαλούν τις Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες (διότι αν οφειλόταν στις προαναφερθείσες αιτίες, τότε θα ήταν ίδιες με τις Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες).
 

Ειδικό Μαθησιακό

 
Πρόγραμμα Διορθωτικής Αγωγής

Το κέντρο μας προσφέρει ατομικό πρόγραμμα διορθωτικής αγωγής, το οποίο περιλαμβάνει:

 • Αξιολόγηση μέσω έγκυρων και σταθμισμένων τεστ
 • Διορθωτική αγωγή της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής
 • Διδασκαλία τεχνικών κατανόησης του γραπτού λόγου
 • Ανάπτυξη της γραπτής και προφορικής έκφρασης.

Ο στόχος του προγράμματος είναι ο μαθητής να διδαχθεί στρατηγικές που θα του αναπτύξουν την ικανότητα της αποκωδικοποίησης και κατηγοριοποίησης πληροφοριών, θα του αναπτύξει τη φωνολογική επίγνωση και την απόδοση κειμένου προφορικά και γραπτά.

 • Ανάγνωση
 • Κατανόηση
 • Ορθογραφία
 • Αντιγραφή
 • Ανάπτυξη φωνολογικής επίγνωσης
 • Γραφοκινητικές δεξιότητες
 • Αυθόρμητη και δομημένη γραφή
 • Αριθμητική

Ειδικό Μαθησιακό Γυμνάσιο - Λύκειο

Για τους μαθητές Γυμνασίου / Λυκείου το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά με το πρόγραμμα του φροντιστηρίου, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι των παιδιών για καλύτερη σχολική επίδοση και ενίσχυση των μαθησιακών ικανοτήτων.
 

Ειδικό Μαθησιακό Αγγλικής Γλώσσας

 
Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί ένα έντονο πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας μας, όπου οι απαιτήσεις και οι ανάγκες για εκμάθηση ξένων γλωσσών αυξάνονται συνεχώς.
Τα αγγλικά είναι μία γλώσσα μη φωνολογική όπου άλλα ακούμε, άλλα διαβάζουμε, άλλα γράφουμε. Είναι πολύπλοκη για τα άτομα που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες και απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.
Συχνά οι γονείς των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες αναρωτιούνται, εάν είναι εφικτή η εκμάθηση των αγγλικών.

Παρέμβαση στα Αγγλικά

 • Διπλή γραμματική (ελληνικά-αγγλικά)
 • Διπλό συντακτικό
 • Διπλή μορφολογία

Σε ένα παιδί – έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες θα λέγαμε ότι είναι απαγορευτικό.

Με το πρόγραμμα Διορθωτικής Αγωγής μέσα από οργάνωση, εικονογραφήματα, βιωματική διδασκαλία, διαδραστικό υλικό, η Αγγλική γλώσσα γίνεται διασκεδαστικά χωρίς να χάνονται οι στόχοι για κατάκτηση της Αγγλικής γλώσσας.

Ο τρόπος διδασκαλίας προσαρμόζεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, το μαθησιακό στυλ και την μαθησιακή ετοιμότητα του κάθε παιδιού. Ο τρόπος διδασκαλίας είναι πολυαισθητηριακός, αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός εκτός από τη λεκτική διδασκαλία πρέπει να χρησιμοποιεί χρώμα, εικόνα, ήχο, αφή και σώμα σε μια προσπάθεια παρουσίασης του μαθήματος με βιωματικό «ζωντανό» τρόπο, διότι όταν διδάσκει μόνο με λεκτικές οδηγίες όλα περνάνε πολύ «άτονα» στη αντίληψη του μαθητή με δυσλεξία, με αποτέλεσμα να χάνει το ενδιαφέρον του.
Ο καθηγητής αγγλικών έχει εξειδικευτεί στις ειδικές μαθησιακές ανάγκες και το πρόγραμμα αφορά κυρίως ατομικές συναντήσεις.
 
 
 
 
Κέντρο Λογοθεραπείας - εργοθεραπείας Κ.Ε.ΘΕ.Σ. - Παρασκευά Φωτεινή
 
Κατ' οίκον Λογοθεραπείες κοντά σε:
 
 • Χίου 27, Καμίνια Πειραιάς
 • Γρηγορίου Λαμπράκη 91, Κορυδαλλός
 
Κινητό τηλέφωνο: +306946687061
 
 
Σχηματάρι Βοιωτίας
 
Κορίνης & Χρυσανθέμων 2
32009 Σχηματάρι (Βοιωτία)
 
Τηλέφωνο: +302262057388
 
Κινητό τηλέφωνο: +306946687061
 
 
 
Προηγούμενο[ Σελίδα 2 για 2 ]